Това беше категоричната позиция на европейските земеделски синдикати, заявена на проведената годишна асамблея на европейската синдикална структура, състояла се на 7-8 юли 2015г. в Елзас.

Сектор Земеделие на ЕФФАТ: „Да се противопоставим на социалната и икономическа експлоатация на сезонните работници в Европейското земеделие!”

Това беше категоричната позиция на европейските земеделски синдикати, заявена на проведената годишна асамблея на европейската синдикална структура, състояла се на 7-8 юли 2015г. в Елзас.

7 милиона души работят в европейското земеделие днес, а 4 милиона от тях са сезонни работници. Точно сезонните работници са жертва на тежка експлоатация и лоши условия на труд и живот. Европейските секторни синдикати са категорични, че това не може да бъде норма и е неприемливо за обществото.

В контекста на обсъжданията на Директивата за сезонните работници, в които ЕФФАТ участва активно, синдикатите се борят да направят работата в сектора по-привлекателна, като се обявяват да се съчетае конкурентноспособността в сектора със качествената заетост и достойни работни места за всички работници, включително и сезонните.

„...Сезонната работа в сектора има за цел да служи като буфер на трудовия пазар между безработицата и регламентирания труд, за да подкрепи икономически сектора, но тя никога не е била мислена като по-ниска категория труд. Днес в Европа сезонната заетост в сектора се превръща все повече и повече в норма, която води със себе си рискове от нелегална заетост, социално изключване, по-ниски доходи, тежка експлоатация. Всичко това е организиран социален дъмпинг на пазара на труда. Ние имаме правни инструменти, с които да се противопоставим на експлоатацията и да върнем уважението към трудовитте стандарти и спазването на закона днес.” – каза Арнд Спан, секретар по земеделието в ЕФФАТ.

Това бяха и основните тези, изложени от синдикалистите по време на съпътстваща работна среща в Страсбург с евродепутати от трите основни партии – Социалисти§Демократи, Европейска народна партия и Зелените. Синдикатите запознаха евродепутатите със своите действия в обсега на обсъжданите политики и поискаха подкрепа за усилията си за по-социална Европа и защита правата на работещите в сектора. (Делегацията на синдикатите бе представена от Генералния секретар на ЕФФАТ, Секретаря по земеделие и Президентството на сектора.) Европейската платформа за борба с недекларирания труд е една нова инициатива на Европейския парламент за справяне със застршителните размери на нелегалната работа в редица сектори на европейската икономика, където земеделието, почистването, строителството, са в челните места на черната статистика.

„...Днес Европа е изправена пред решаване на сериозни хуманитарни въпроси - 200 хиляди са  бежанците, а ръстът на имигрантите расте застрашително, продължава кризата в Украйна, която доведе до пълно разрушение на сектора селско стопанство там. Политиката на финансови ограничения, водена в Европа от години, нагнетява сериозно социално напрежение. Днес ние отчитаме, че работниците губят позиции и правата си. Имаме остра нужда от повече регулация, спазване на закона, на трудовите стандарти и повече участие на синдикатите във всички процеси.  Нашата политическа цел е устойчиво развитие на сектора, справедливи и достойни работни места и заплащане на труда, социален диалог на всички нива.” Каза Харалд Виденхофер, Ген. Секретар на ЕФФАТ в обръщението си към асамблеята.

Асамблеята препотвърди синдикалните искания за:

  • Еднакви заплати и условия на труд за всички работещи една и съща работа на една и съща територия
  • Спазване на националните колективни трудови договори и на системите на индустриални отношения
  • Равен достъп до социалните системи за всички работещи
  • Да се развият ефективни инструменти за наблюдение и контрол на пазара на труда, в това число и по-строги санкции за работодатели, които толерират нелегалната работа и експлоатацията

Участието на синдикатите в тези процеси трябва да е по-значимо.

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности