На 28.07.2016г. в кметството в гр. Бари бе подписан Протокол за разбираелство и съвместни усилия срещу работата на черно и трудовата експлоатация на българските работници в италианското земеделие. Страните по този протокол са Синдикатите от земеделието в Италия FLAI-CGIL-Регион Пулия, представен от  генералния секретар Джузепе Делеонардис, българския синдикат ФНСЗ-КНСБ, представен от зам. председателя Валентина Васильонова и местната власт на регион Пулия Регионалния департамент по заетостта и образованието, представена от д-р Лео Себастиано.  

На срещата по подписването присъстваха още Националния координатор на FLAI-CGIL по европейски политики Пиетро Руфоло, регионалният секретар на ФЛАИ – Пулия г-жа Антонела Монтанаро и секретарят на ФЛАИ – Фоджа Даниеле Яковели, също така Магда Ярсчак и Анелия Генова, дългогодишен културен медиатор в района на Фоджа.

Съгласно този Протокол страните се ангажират, всеки според своите области на компетентност за следното:

Flai-CGIL Puglia се ангажира:

 • да изгражда мрежа от синдикални представители – активисти, които да са в непосредствен контакт и на разположение на българските работници, да организират  мащабни синдикални обучения по трудови социални и синдикални права, участие в синдиката и ползване на договореностите от колективните трудови договори, пенсионни права и допълнителните пенсионни планове и законодателство;
 • да създаде на своята интернет страница www.flaipuglia специална секция, посветена пазара на труда по проблеми, свързани с българските работници;
 • да разработи специални информационни материали, които да дават достъпна информация на българските и италиански работници за съществуващите договорени правила - работно време, заплати, дневни ставки, възможност за квалификация, допълнителния доходи за подкрепа при труд и т.н., както  и информация за законодателни разпоредби на национално и регионално ниво, свързани със осигуретелни права и др. социални права;
 • да информира българския синдикат регулярно за националните и регионални законодателни мерки в областта на пазара на труда –инструменти като: стимули за наемане на работа, права на възстановяване, записване в списъците на чакащи за устройване на работа, жалби и сигнали за нарушени трудови и колективни права и правни спорове;
 • да участват в обмен на информация за фирми, работодатели и области, които са обект на наказателни и инспекционни процедури, вследствие на докладвани явления за нарушения и проявено беззаконие по отношение на условия на труд  на работниците и гражданската общност;
 • да наблюдава и следи строго движението на работниците и да сигнализира за приток на работници към Пулия, които се набират чрез нелегалните посредници капоралато;
 • да предоставя на работниците инструменти и знания в областта на социалната сигурност и благосъстояние, които са в сила в Италия и в Пулия (като допълнителните пенсии и двустранни ангажименти) и договорености в рамките на двустранни споразумения между Италия и България;
 • да се изгради един сайт, посветен на обмена и информация между страните.

ФНСЗ се ангажира, в рамките на споразумението на ниво национални федерации от  юни 2015 г. за следното:

 • да създаде специален информационен център, посветен на българските работници, за предоставяне на информация за колективното договаряне, което се прилага в Италия и в региона и за пазара на труда;
 • да разпространява подходяща информация за трудовото законодателство (национално и регионално) и да подчертава всички важни елементи за борба срещу недекларирания труд и незаконно наемане, за регионалните инструменти, които дават възможност за легално и законово търсене и предлагане на работна ръка от решението на списъците с резерви;
 • да предвиди разпространението в двуезичен вариант италиански/български информация и национални правила по договора;
 • да участва активно в комуникация с българските институции, за да се осигури постоянна информация за състоянието на българските работници, форми на териториалната мобилност и пазара на труда.

Регионалната административна власт на Регион Пулия, в лицето на департамента „Политики по труда и миграционни въпроси” се ангажира:

 • Да следи и оценява, както е указано с резолюция №1425 /2014 г. на Регионалния съвет за сертифициране на бизнес етиката предприятията за спазване на трудовите стандарти;
 • Да насърчава развиването на институционални връзки, включващи съответните институции на двете страни чрез създаване на възможности за обмен на информация, чрез центровете за заетост, информационни услуги относно трудовото законодателство, регионалното законодателство на пазара на труда, договорености по КТД и правата за социално осигуряване, осигуряване – и ако е необходимо - специфични специализирани сайтове.

Подписването на този Протокол е стъпка от подетата от италианските синдикати широка кампания за борба с работата на черно и тежките форми на трудова експлоатация в италианското земеделие, особено в Южните провинции. Казано накратко синдикати обявяват война на капоралите – нелегалните посредници на труд днес.  Жертвите на тази експлоатация са най-често работниците имигранти от България, Румъния и от страни извън ЕС, най-често от региона на Суб-Сахара. 

В резултат на този протокол, страните ще засилят мерките за взаимна информираност и контрол върху пазара на труда, за да се укрепи солидарността в борбата с работата на черно и за подобряване на условията на труд на работниците.

 • DSC_1154
 • DSC_1175
 • IMG_5238
 • IMG_5293

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности