Това беше препотвърдено от делегатите на завършилия ХХ редовен конгрес на ФНСЗ. 

Конгресът на Федерацията премина под знака на две юбилейни дати 100 години земеделски синдикат в България и  30 години ФНСЗ. 

Продължи..

Управителният съвет на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, ФНСЗ  на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 32 от ЗЮЛНЦ, чл. 29 от Устава на ФНСЗ с Решение №1 от 29.10.2021 г. свиква XX редовен конгрес на ФНСЗ на 5 април 2022г. от 10:00 часа в хотел Рамада в гр. София, който да протече при следния

Дневен ред: 

Продължи..

ФНСЗ изразява категорично становище, че Националния стратегически план на България трябва:

  1. Да въведе и регламентира таван на плащанията с компенсиране на реално платени заплати и осигуровки на работещите в сектора.
Продължи..

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности