Новини

Синдикална организация на ОП "Екоравновесие" към ФНСЗ - КНСБ получи своето признание. Възнаградени бяха усилията и поредния колективен трудов договор за периода 2022-2024 година,  е в сила от 01.08.2022 г.

Чрез съдействието на председателя на ФНСЗ, госпожа Васильонова и благодарение на положените целенасочени  усилия от страна на председателя на ОП "Екоравновесие", господин Радослав Ангелов служителите от общинското предприятие имат по-добри условия на труд, на заплащане, на защита. 

Вижте КТД като PDF

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности