Уважаеми колеги, 

Последните седмици отново са натоварени с много напрежение и важни решения за работещите хора на България.
Нашата федерация ФНСЗ заедно с КНСБ неотстъпно следваме най-важната ни цел - увеличение на заплатите на работещите хора в България и по-специално в системата на Министерство на земеделието. 

Продължи..

В изпълнение на Меморандума за общи действия от 11.05.2022г.  работещите в Селскостопанската академия, заедно с национално представените синдикати ФНСЗ при КНСБ и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ излизат със своя Официална позиция срещу подценяване ролята на ССА и аграрната наука в бюджетната политика на Р България и неравенствата в трудовите възнаграждения между ССА, БАН и ВУЗ.

Продължи..

Исканията ни за актуализация на Бюджет 2022 са категорични:

  • Допълнително 5,5 милиона лева в бюджета на ССА от трансфера на централния бюджет за да се изравнят работните заплати в Академията с тези на работещите в БАН и ВУЗ.
Продължи..

На 11 април синдикатите и  ръководството на ССА подписахме Меморандум за общи действия за финансово обезпечаване достойнството на българската селскостопанска наука.

Продължи..

Професия АГРОНОМ – пътища към успеха“ беше надслова на тематичния младежки форум, който се състоя на 28.04.2022 г. в Аграрния университет в Пловдив.

Продължи..

Днес проведохме работна среща в Селскостопанската академия (ССА) с проф. Мартин Банов, председател на Академията, където национално представителните синдикални организации

Продължи..

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности