Новини

В изпълнение на Меморандума за общи действия от 11.05.2022г.  работещите в Селскостопанската академия, заедно с национално представените синдикати ФНСЗ при КНСБ и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ излизат със своя Официална позиция срещу подценяване ролята на ССА и аграрната наука в бюджетната политика на Р България и неравенствата в трудовите възнаграждения между ССА, БАН и ВУЗ.

Работещите в ССА настояват за политическа далновидност и отговорност към българската аграрна наука и работещите в Селскостопанска академия 2300 учени, специалисти и работници и в изпълнение на държавните приоритети в областта на селскостопанската политика още днес при актуализирането на бюджета да бъдат осигурени допълнителни държавни средства в размер на 5,5 млн. лева за адекватна актуализация на работните заплати за учените и помощния персонал в ССА и изравнени с трудовите възнаграждения на БАН и ВУЗ. 

Работещите в ССА инициират ПОДПИСКА със своите искания и обявяват ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ.

Към Подписката на ССА се присъединяват Управителните съвети на ФНСЗ и НФЗГС – КТ „Подкрепа“.

Ако искате да подкрепите работещите в Селскостопанска академия може да го направите като изтеглите подписката и попълнена я върнете в една от двете синдикални централи.   

Официалната позиция и Подписката може да намерите тук.
Позоция - Вижте като PDF
Подписка - Вижте като PDF

Селскостопанската академия е сред най-старите аналогични институции в света. Тя съществува на основание специален закон и действа като национална бюджетна/публична организация за изследователска, научно-приложна и иновативна дейност (арг. от чл. 1, ал. 1 от ЗССА), подпомагаща министъра на земеделието, храните и горите в провеждане на държавната политика за развитие на земеделието и храните (арг. от чл. 2, ал. 1 от ЗССА). По закон ССА разработва и реализира Стратегия за научноизследователска, научно-приложна, иновативна и внедрителска дейност в аграрния сектор (арг. от чл. от ЗССА) като част от функциите на Държавата по обезпечаване хранителната сигурност и благоденствието на нацията (арг. от чл.чл. 15, 21, 23 и 55 от Конституцията). Днес на ССА е натоварена с нови обществени очаквания за гарантиране на продоволствената сигурност в условията на Зелената сделка и стратегията „От фермата до вилицата”. ССА заедно с ВУЗ и БАН са научни организации, подчиняващи се на единни критерии според ЗРАСРБ и сходен тип на бюджетно финансиране.

Хроничното бюджетно недофинансиране на Академията  през последните десетилетия обаче доведе до остаряла материално-техническа база, лоши условия на труд и неприемливо ниски заплати на учени, специалисти, работници, тежки демографски проблеми в системата. Днес неравенствата са много болезнени, особено когато сравняваме заплатите в ССА с тези за еквивалентни длъжности във висшите учебни заведения и БАН (при еднакви изисквания за заемането им съгласно ЗРАСРБ и сходен тип на бюджетно финансиране). Ниските заплати, които за повечето работещи в Академията гравитират около минималната работна заплата, отблъскват младите учени, демотивират работещите, правят невъзможно изпълнението на изискванията по НСОРЗ за диференциране на възнагражденията по длъжности и категории персонал и застрашават провеждането на държавните и европейските политики в областта на земеделието и храните.

В резултат от системното подценяване на ССА и ролята на аграрната наука като ключ за устойчиво българско селско стопанство и успешни селски региони, за периода от 2003 до 2021 г. ангажираните със селскостопанска наука български учени са намалели с 40%, което е национално безотговорно в контекста на безпрецедентни глобални климатични промени и продоволствени кризи, и все по-отчетливи предизвикателства за обезпечаване на хранителния суверенитет.


ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности