Новини

В края на 2023г. към голямото семейство на ФНСЗ се присъединиха 24 синдикални организации от Държавен Фонд "Земеделие". На 10.01.2024г. по настояване на ФНСЗ и КНСБ бе внесен проект на Споразумение бе проведена работна среща за започване на преговори между синдикатите и ръководството на ДФЗ.

По време на срещата бе направен преглед на усилията на страните по време на бюджетната процедура по ЗДБРБ 2024, размяната на кореспонденция за провеждане на предварителни срещи, събраната информация за изготвянето на проект на Споразумение и възможностите да бъде финализиран в кратки срокове.
От страна на синдикатите в лицето на Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ, г-жа Валентина Васильонова и представители на СО към ДФЗ бе ясно подчертано, че колективното договаряне е инструмент за ефективно управление на системи и балансиране на социалния мир. Предложеното Споразумение за уреждане на по-благоприятни условия на труд и достойно заплащане на работещите в ДФЗ е израз на колективната воля на работещите във Фонда, доброволно сдружени в синдикат, и израз на доверие към ФНСЗ и КНСБ, да участват в процесите и споделят отговорности, но и да защитят интересите си по трудови въпроси. Представителите на СО към ДФЗ защитиха Споразумението като отговор на необходимостта и възможността да се запази професионалния, експертен човешки капитал на системата – от мотивирани и удовлетворени работещи и служители. В изготвянето на проекта за Споразумение е участвала цялата синдикална общност като е анализирала детайлно предизвикателствата в системата и предлагат решения, които са включени в конкретните текстове на документа. Този анализ е от гледната точка на служителите по регионите и работещите на терен представлява ценна обратна връзка за оптимизиране на работата в системата на Фонда.
В дух на взаимно уважение страните признаха готовността и необходимостта от продължаване на преговорите и желанието да се стигне до Споразумение в рамките на един месец, считано от датата на срещата.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности