Новини

Подписан е новият колективен трудов договор между работодателя и синдикалната организация на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към ФНСЗ за периода от Февруари 2024 г. до Февруари 2025 г.

В допълнение към КТД е подписано и ново Споразумение за уреждане на по-благоприятни условия на труд на служителите по служебни правоотношения.

Какво се договираха страните може да прочетете тук:
Вижте КТД като PDF
Вижте СПОРАЗУМЕНИЕ като PDF

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности