Новини

В духа на добрия социален диалог бе подписан новият БКТД за работниците в "Напоителни системи" ЕАД със срок две години. След неколкократни срещи на браншовия синдикален съвет и работодателя бяха постигнати следните договорености в полза на работещите:

- Прецизирани са условията за работа от разстояние.
- Съкратен е срокът за придобит стаж, който дава право за ползване на платен годишен отпуск.
- Увеличеният размер на отпуските се задължително се използва в рамките на календарната година
- Въведено изискване за изготвяне на поименни списъци на работещите при ненормиран работен ден с цел да се избегнат злоупотреби.
- Увеличен е отпускът за кръводаряване.
- Увеличена е сумата за еднократна помощ при раждане на дете на работник или служител на постоянен трудов договор в „Напоителни системи“ ЕАД.
- Увеличава се сумата за еднократна помощ при смърт на работник или служител на постоянен трудов договор в „Напоителни системи“ ЕАД
- Увеличен е размерът на възнаграждението за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя.
- Увеличен е размерът на обезщетения за работници и служители, които са работили между 5 и 10 години и при пълни 15 и повече години в Дружеството.
- Въведено е изискването от работодателят да бъде изготвена заповед за извънредни дежурства.
- Въведена е възможност за предоставяне от работодателите ежегодно и еднократно допълнително материално стимулиране на всички работници/служители с придобит 1 година трудов стаж в дружеството, в размер на 20% от основната минимална работна заплата.
- Работодателят осигурява еднократно за своя сметка средства в размер на не повече от 200 лева за работник/служител за корекция на зрението, ако специалист по очни болести е издал съответното предписание.
- Въвежда електронен ваучер за храна в размер на 200 лева на месец, която сума е необлагаема и не е в зависимост от това дали работник или служител е бил в отпуск или в болничен.

Повече подробности може да прочете тук – Виж БКТД като PDF.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности