Новини

Протестната готовност остава до пълното изпълнение на всички постигнати договорености.

Малко над 80 млн. лв. ще получат до дни държавните висши училища за увеличение на възнагражденията на академичния и неакадемичния състав от 1 януари 2024 и за вдигане на стипендиите на докторантите във всички университети, НИМХ, БАН, Селскостопанска академия и научните институти към здравното министерство от 1 април 2024. За отпускането на средствата Министерският съвет прие две постановления, като срокът за изпълнението им е 20 и 23 май.

ФНСЗ изказва благодарност за проявената висока гражданска активност на синдикалните организации от ССА, изразената солидарност и експресна мобилизация за организирания протест на 20 май 2024 пред Министерството на финансите! Институтите в ССА изпратиха декларации с ясно изразена подкрепа с исканията на синдикатите от научните институции на България и на нашето Становище за промените в ЗВО и мотивирани тези за крайната необходимост да се осигурят средствата за заложените политики за ръст на заплатите на работещите в научните институции, в т.ч. в Селскостопанска академия.

Успоредно с преговорния процес г-жа Валентина Васильонова проведе продуктивна среща с председателя на Академията проф. д-р Виолета Божанова и главния финансист г-жа Яна Михайлова и в дух на взаимно уважение и партньорство обменихме информация за работата по Закона за висшето образование до тук. За пореден път работодатели и синдикати се обединиха върху тезата, че работещите в ССА не бива да се отграничават от останалите специалисти в системата на ДВУ и научни институции, и че е изключително необходимо да се продължи диалога и споделените усилия за изпълнение на политиката по увеличение на заплатите в Академията и утвърждаване авторитета на аграрната наука на България.

Социалният диалог в ССА е на високо ниво благодарение на усилията и авторитета на всеки един синдикален представител!

СТАНОВИЩЕ НА ФНСЗ по ПРОМЕНИТЕ В Закона за Висше образование - Вижте като PDF


 

 

 

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности