Новини

ФНСЗ заедно с ФСОГСДП първи излизат пред служебния вход на Народното събрание под надслов „ЗА СПРАВЕДЛИВИ ДОХОДИ В БЮДЖЕТ 2023 И ЗАЩИТА НА ТРУДОВИТЕ ПРАВА НА РАБОТЕЩИТЕ“

В навечерието на предстоящите протести ФНСЗ изпрати до депутати от Народно събрание предложение за промени в Бюджет 2023 и съответните мотиви за исканите увеличения на трудовите възнаграждения на висококвалифицираните специалисти, научни работници и изпълнителски кадри, заети в системата на Министерство на земеделието и храните.

Цялото предложение може да прочетете като PDF тук.

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности