Новини

ДО
СИНДИКАЛНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
НА СТРУКТУРИТЕ НА ФНСЗ В ССА

ДО СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ
В СТРУКТУРИТЕ НА ФНСЗ В ССА

ДО ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Уважаеми синдикални председатели,
Уважаеми Синдикални членове

Това официално писмо е, за да потвърди успеха  и да изкажа отново благодарност за общите ни последователни синдикални солидарни действия от последните 6 месеца за увеличение на заплатите на работещите в Селскостопанска академия, предприети и водени от Браншовия синдикален съвет, Федерацията на независимите синдикати от земеделието и КНСБ.

Успехът от извоюваните и тази година допълнителни целеви средства 3 млн. лева за допълнително финансиране за увеличаване на възнагражденията на академичния състав в Селскостопанската академия, считано от 1 август 2023 г. са гласувани 3 000 000 лв. е признание и резултат от нашата синдикална работа.

Цялото писмо може да видите тук. 

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности