Новини

Синдикатите искат трудовите възнаграждения на ракетосрелците и квалифицираните специалисти, работещи в системата на ИАБГ да отговарят адекватно на нивото на професионално образование и квалификация, условията на труд и специфика на тяхната дейност.

В АЛАРМИРАЩО ПИСМО до Президента, Министър-председателя, министри и депутати изразихме нашата категорична позиция срещу подценяване ролята на ИАБГ и ИАРА в бюджетната политика на Р България и отказът да бъдат увеличени с най-ниските заплати в системата на МЗХ.

Работещите в ИАБГ, подкрепяни от ФНСЗ при КНСБ, сме твърдо решени да покажем ясно на обществото, че работещите на терен от системата на ИАБГ, извършват строго специфична дейност за опазване и превенция на земеделска земя и продукция от неблагоприятни климатични явления, от стратегическо значение за икономиката и пряко свързана със сигурността на хранителната верига и

Декларираме нашата решимост, готовност и ангажираност за последователни действия в следните направления:
1. Настояваме за незабавна среща с министър Кирил Вътев за обсъждане на увеличение на най-ниските заплати в подчиненото му ведомство.
2. Настояваме увеличението на работните заплати да е с поне 15 % считано от 01.08.2023 г. и тази стъпка да бъде запазен за всички служители при всяко увеличение на МРЗ.
3. В противодействие на провежданата повече от 15 години политика на рестрикции и финансови ограничения на дейността на Агенцията, ще поставим ясно въпросите за стратегията и бъдещето на ИАБГ в следващите 5 години.
4. За повишаване на обществената информираност и осъзнаване на значението на работата на ИАБГ настояваме за проактивна публична комуникация от страна на Агенцията и Министерството.
5. В случай на липса на удовлетворяващ отговор, още на 14 септември 2023 ще проведем протестен митинг в гр. Бяла Слатина и ще спрем ефективно работата на командните пултове и площадки.

Вижте пълния текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА тук.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности