Новини

За две години на активен диалог и постоянен синдикален натиск постигнахме близо 14 млн. лв. повече трансфер в бюджета на Академията, 20% увеличение на заплатите и върнахме разговора за достойното място на аграрната наука в българското общество!

След продължителни преговори на 11.01.2024г успешно бе подписан новият БКТД в системата на ССА. Благодарение на добрия социален диалог с ръководството на Академията, упоритата работа на синдикалните председатели на ФНСЗ в отделните структурни звена, постоянството и активната роля на браншовия синдикален съвет, отново постигнахме по-добри клаузи в договора спрямо БКТД 2021-2023.

Какви са новостите в БКТД 2024-2026:

 1. Разширен е обхвата на платения отпуск за деца до 18-годишна възраст и от него вече могат да се възползват и работещите бащите.
 2. Със същите права се ползва и самотен родител, който единствен полага грижа за непълнолетни деца като в допълнение получава още 1 ден платен отпуск за деца.
 3. Увеличаване на основните трудови възнаграждения с 10% в Приложение 3.
 4. Договорихме повишаване на допълнителни трудови възнаграждения, съответно:
 • за придобит трудов стаж и професионален опит, не по-малко от 1,2% върху основната месечна работна заплата;
 • за всеки отработен час нощен труд – не по-малко от 1,60 лв;
 • за доктор на науките – не по-малко от 620 лв;
 • за доктор – не по-малко от 420 лв.
 1. Договорихме допълнителни социални придобивки по повод Деня на Аграрната наука 25 октомври, професионалния празник на работещите в ССА – денят е повод за връчване на награди и стимули за професионален принос на работещите в Академията.
 2. Подобрихме условията за синдикална дейност.
 3. Подобрихме процедурите за социално сътрудничество и за присъединяване към действието на БКТД за лицата, които не желаят да бъдат синдикални членове.

Целия договор може да прочетете тук.

Изключително важно е да се знае, че за времето на действие на БКТД 2021-2023 в периода 2022и 2023 година, бяха проведени 4 големи синдикални протеста, поредица от срещи и преговори на всички нива, в т. ч. и най-високо политическо ниво, силна медийна кампания, синдикален натиск и упорита работа с Ръководството на Академията.

Всичко това върна в обществения разговор темата за Аграрната наука, Селскостопанска академия и мястото на учените за хранителната сигурност и българското земеделие. Днес може да се похвалим с увеличение от 37% на трансфера към ССА, средно 20% увеличение на основните трудови възнаграждения и 38% увеличение на възнагражденията за научна степен „доктор“ и „доктор на науките“.

Въпреки постигнатото, ФНСЗ и КНСБ продължаваме общите си усилия за утвърждаване ролята и значението на Селскостопанска академия в научния и обществен живот на страната, за достойно заплащане на всички работещи в Академията, за подобряване условията на труд и за утвърждаване ролята на социален диалог като инструмент за социална справедливост.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности