МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Глифозатът е неселективен системен хербицид, който е най-широко използван и до днес в селското стопанство, в комуналните услуги, в железопътния транспорт.

Глифозатът е активното химическо вещество в най-широко използвания хербицид, който се произвежда от 1974г. от корпоративния гигант Монсанто,  а днес повече от 100 компании по света го произвеждат. През 2018г. гигантът Байер погълна Монсанто за 68 милиарда долара.

Хербицидите са вид пестициди, предназначени за борба с плевелите.

Пестицидите са отровни химични съединения, създадени от човека за борба с вредителите. Наименованието им произлиза от латински „pest”-вреда и “cide” – убивам.

Глифозатът е канцерогенен. За  него днес има недвусмислени доказателства, че е причина за голям брой често срещани видове рак.

Още през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) на Световната здравна организация, СЗО класифицира глифозата като „вероятно канцерогенен за хората“ - категория на опасност 2А.

Според IARC е установено, че раковите заболявания, най-свързани с експозиция на глифозат, са неходжкинов лимфом и други хемато-ракови заболявания (на кръвта). Освен това докладът заключава, че експозицията на глифозат причинява ДНК и хромозомни увреждания в човешките клетки, както и генотоксични, хормонални и ензимни ефекти при бозайници. Съвсем наскоро преглед на съществуващи проучвания от Университета във Вашингтон установи, че излагането на глифозат увеличава риска от рак с 41 %.

През 2019г. са изследвани 315 000 селскостопански работници в ЕС, които работят с глифозати и при тях се констатира повишен риск от неходжкинов лимфом

Заключението е, че съществува „убедителна връзка“ между излагането на глифозати и неходжкинов лимфом.

През 2018г. американският фермер Девън Джонсън, диагностициран с неходжкинов лимфом спечели съдебно дело срещу Байер по обвинение за причинено заболяване от техния продукт глифозат. Производителят Байер е осъден да заплати обезщетение на фермера в размер на 78 милиона долара, а съдебният прецедент е важна победа в признаване на опасността на глифозата за човешкия живот и здравето.

В едно изследване се извежда заключението, че разпръскването на глифозат-съдържащи хербициди в близост до хора е довело до повишаване честотата на хромозомни увреждания (на микроядрата) в клетките на кръвта.

През март 2017 г. Комитетът по оценка на риска към Европейската агенция за химични реагенти (European chemicals agency), след анализ на наличната научна информация, стига до извода, че глифозатът е химично вещество, способно да предизвика сериозно увреждане на очите, че глифозатът е токсичен за водните организми, но съществуващите научни свидетелства не позволяват да се признае глифозатът за канцероген, мутаген или вещество, токсично за половата система.

Вече има над 800 научни изследвания, свързани с веществото глифозат, които  потвърждават токсичността му, както и потвърждават вредното влияние върху хората, които работят с него и върху потребителите на храната, която го съдържа. За съжаление все още липсват официални статистически данни за заболявания на потребителите, причинени от това активно вещество в храната.

Едно е категорично ясно, глифозатът значително увеличава риска от ракови заболявания, причинява репродуктивни проблеми, хронични отравяния, неврологични и имунни проблеми.

Глифозатът е причина за замърсяване на водни басейни, има сериозно въздействие върху нецелеви и полезни организми и има остатъчност в околната среда в продължение на години.

Глифозатът е причина и за намаляване на биоразнообразието на екосистемите.

Питате се къде може да се срещнете с глифозата?

 Работниците в селското стопанство, в общинските предприятия/комунални услуги, в транспортните компании, както и в обществените паркове и градини редовно използват този химически препарат.

Дори и да не попадате в тази група заети, е добре да знаете, че глифозатът се използва от частни лица в частни градини, които не винаги разполагат с достатъчно знания за последиците от използването на този хербицид.

Крайно време е Европа да забрани употребата на глифозата!

В много страни глифозатът е забранен – напълно или частично. С пълна забрана се отличават Виетнам, Мексико, Люксембург, скоро и Германия след 2023г.

Частична забрана за употребата му са наложили Белгия, Канада, Дания, Италия, Испания, Франция, Холандия.

В България глифозатът все още НЕ е забранен. Затова:

Станете част от нашата кампания „Мисли зелено – Земята го заслужава!“ и нека заедно да:

  • Алармираме обществото за спешната необходимост от НАМАЛЯВАНЕ използването на пестициди, хербициди и други химически вещества в селскостопанския производствен цикъл. България трябва да си постави национални таргети за намаляване употребата на пестицидите СЕГА!
  • Настояваме за пълна забрана на ГЛИФОЗАТА от 2022 година.
  • Искаме законодателна промяна по темата за пестицидите в България.
  • Настояваме за стриктен контрол от страна на държавата в разпространението и употребата на пестициди на територията на България!

 Ние сме „ЗА“ по-здрави хора и по-чиста храна!

Ние сме против пестицидите, които тровят почвата, водата, храната и биоразнообразието!

Ние сме против употребата и разпространението на веществото глифозат !

Пестицидите трябва да са последният избор, когато липсват други алтернативи!

Вярваме, че мисията за опазване на нашето здраве и природа е възможна само, ако е споделена!

Включете се в Кампанията „Мисли Зелено! Земята го Заслужава!“, като я споделите.

***

Източници и повече информация можете да намерите тук:

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/glyphosate

https://echa.europa.eu/hot-topics/glyphosate

http://www.endure-network.eu/about_endure/all_the_news/report_glyphosate_use_in_europe

https://www.baumhedlundlaw.com/toxic-tort-law/monsanto-roundup-lawsuit/monsanto-secret-documents/

https://www.glyphosate.eu

https://www.effat.org/wp-content/uploads/2019/09/Position-on-pesticides-EN.pdf


Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности