МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Индустриализираната хранителна система е зависима от природните ресурси, които деградират в резултат от стопанската дейност. 

Тристепенната Европейска стратегия за развитие включва укрепване и мащабиране на био-базирани сектори, отключване на инвестиции и пазари, и бързо развитие на местните биоикономики.

Биоикономиката като съвременна парадигма е основана на използването на възобновяеми биологични ресурси във всички сектори на икономическата система с крайна цел постигането на затворен цикъл на производство. 

Предпоставки за преминаване към новия модел на мислене са: 

  • наличието на политическа воля, 
  • социален диалог, 
  • научноизследователска и развойна дейност. 

За възможно най-пълно оползотворяване на всички части на растенията е необходимо разработването на нови технологични процеси, преустройство и преоборудване на преработвателните предприятия, свързани със съответното финансиране. Прилагането на новите технологични решения е свързано с разработването на устойчиви и гъвкави модели за управление на производствените системи, чиято веществена основа са растителните ресурси. Според математическите модели богатите на видове екосистеми, включително и агроекосистеми, са по-продуктивни. 

Поради тази причина съхраняването на биоразнообразието е ключов фактор за ефективността на икономиката, базирана на биологични ресурси. 

Дългосрочната динамика на отношенията между регионалните икономически сектори в глобална среда са под въздействието на климатичните промени. 

Цялата студия може да видите тук.


Гл. ас. д-р Елисавета Василева е учен в Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ в Садово към Селскостопанска академия.
Към момента е Куратор на зеленчукови култури от родове Lactuca, Spinacia, Cichorium и сем. Cucurbitaceae към семенна генбанка в ИРГР „К. Малков“ – Садово.
Област на научни изследвания: Растителни генетични ресурси – управление на ex situ колекции растителни генетични ресурси.
В периода 2009-2016г. е преподавател към катедра „Аграрни науки“ на Департамент по агробизнес и общообразователни науки във ВУАРР в гр. Пловдив.
2006-2009 – Научен сътрудник
II степен в лаборатория „Агрохимия“ към отдел „Селекционно-генетичен“ на ИРГР – Садово.
2001-2004 – Редовен докторант по научна специалност 04.01.14. „Растениевъдство” в ИРГР-Садово, защитена дисертация пред ВАК на тема: „Вариране на преизползваните резерви от биомаса и азот при житни видове и генотипове пшеница“.
Председател е на синдикалната организация на ФНСЗ-КНСБ в ИРГР – Садово
.


 


Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности