Комисия Земеделие - Народно събрание - 27.06.2013 г.

Изслушване на информация от МЗХ за състоянието на „Напоителни системи „ ЕАД

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА: Светла Василева, за протокола, председател на Федерация на независимите синдикати в земеделието, КНСБ.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа

 

Много съжалявам, че двама от народните представители, които са били и преди в Комисията по земеделие – госпожа Раева и господин Пенко Атанасов напуснаха заседанието защото  те много добре познаваха  ситуацията в дружеството,а още повече бяха свидетели  как ние – синдикатите настоявахме   да се осигурят  повече средства от държавния бюджет, когато се приемаше Закона за държавния бюджет респ.  за бюджета на Министерство на земеделието. Но тъй като тук сте по-голямата част  от народните представители, надявам се, че сте били народни представители и в 41-то Народно събрание. Затова отправям въпрос, защо обсъждаме толкова време състоянието  на търговското дружество „Напоителни системи“след като  всичко започна от промяната  в Закона за водите в  2011 година, месец октомври, когато се промени параграф 4, ал.6.Предходният текст даваше възможност са осигуряване на финансови средства от държавния бюджет за  стопанисването на обектите за предпазване на вредното въздействие на водите , които са публична държавна собственост  и не са дадени на концесия, а се промени текста, че те се издържат от търговските дружества, които стопанисват тази публична държавна собственост. Аз се питам как тези народни представители  гласуват тази промяна ,без да има финансова обосновка за това, което се приема като текст, без да се знае това търговско дружество в какво състояние е, ще може ли да покрива реконструкция, модернизация и най-вече предпазване от вредно влияние на водите, прехвърлят тази дейност, това финансиране на търговското дружество и оттук започват неволите. Не говоря, че неволи нямаше преди 2011 година. Напротив, винаги е имало неволи в „Напоителни системи“. Потвърждаваме обстоятелството ,че правим промени само на хартия. Същото важи  за приетата  Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор за която пита   госпожа Раева, гласувана  от 41-во Народното събрание . Да, нашият синдикат участва в обсъждането, имаме становище.За съжаление стратегията  бе обнародвана в   Държавен вестник, така както беше предложена като проект. Говоря за дирекция „Хидромелиорации“, която не доразработи „Хидромелиорации и защита от вредно въздействие на водите“. Пак без финансово обезпечаване, пак по същия начин не до обмисляно.. Значи два документа минават през Народно събрание, без да има анализ, без финансова обосновка и отново се  разчита разбира се на ниските трудови възнаграждения, на забавянето на трудови възнаграждения,  с надеждата както винаги , че те ще се справят там по някакъв начин. На всичко отгоре обектите, които идват от Междуведомствената комисия , предполагам всички вие знаете по какъв начин тези 12 млн. за 2012 година, които са минали през Министерство на земеделието, всеки обект идва с определен политик, който казва коя фирма да го изпълнява. Не знам колко стотинки са влезли в „Напоителни системи“ след като тези хора също могат да участват в модернизация или реконструкция на тези обекти. Дванадесет милиона! От тези 12 млн. ние тук говорим за 6-8, за една обществено-национална услуга – предпазване от вредното въздействие на водите – за нея няма пари. Е, няма как да има. Понеже заговори Анелия за предното управление, ние няма да правим оценки, защото управленията много не се различават, това така го казвам, защото специално в този мандат  Съвета на директорите на НС  се смени осем пъти  и  ако продължава този политически натиск ще отчитаме само смени без резултат.Правилно се нарича   „изпълнителен директор“  защото той трябва да изпълнява това, което му се нарежда. И понеже госпожа Раева попита – как се е стигнало до закриване на клоновете. Ами да, ние двата синдиката присъствахме и тогава не господин Ганчев, предния директор г-н Такев ни показа един лист хартия, който беше нарисуван в червено, жълто и зелено, структурата на предприятието и отгоре беше написано „Утвърждавам, Бойко Борисов“! Как да не го изпълни човека, трябва да го изпълни! За   преструктуриране в Закона за държавния бюджет  има заделени 51 млн.,за Напоителни системи   с определен натиск се  получеха  четири милиона , защото беше заявено че ще се направи  реформа – срещу пари. Сега питаме – тази реформа срещу колко пари ще бъде направена,защото реформа без социална програма не може да се осъществи.  Не може да се освобождават хора, които са работили по 30 години и да ги хвърлим така на улицата без облекчаване на социалните последици , затова ние синдикатите предложихме споразумение с ,в което разписахме социални договорености– изплатиха  се  доста обезщетения. И последният ми въпрос, защото тук има представители на Министерство на земеделието – говорим  за 125 мярка! Знаете ли колко експерти от дирекция „Хидромелиорации“ присъстваха, когато се гледаше Плана за развитие на селските райони? –почти никой.Мисля, че госпожа Боянова  тогавашен зам.министър настоя да се назначи   един експерт, който трябваше да разработи тази мярка и едва тогава мярката се разработи ,но не се отвори. И защо не се отвори тази мярка? Ами тя няма как да се отвори, защото и сега продължаваме по същия начин. В Програмата за развитие на селските райони  в посочената мярка  като бенефициент  бе посочено търговското дружество Напоителни системи  ,но срещу него имаше пет въпросителни и те стояха до приключване на програмата.  Днес   четем и в този анализ, който всички имате „В процес на обсъждане и определяне на бенефициентите по мярката като се предвижда това да са „Напоителни системи“, както и общини собственици на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване.“ Редно е да се запитаме  не ни  ли стигнаха пет години от предния програмен период  да определим бенефициента и сега в следващия пак ще обсъждаме възможността за  участие и ползване на европейски средства  от Напоителни системи. Нашият синдикат си е дал коментарите на тематичната работна група,  но все   пак е добре да знаем колко време е необходимо на Министерство на земеделието, за да разберем  кой може да бъде бенефициент на тази мярка, сега в „Инвестиции във физически активи“?Накрая ще Ви попитам   по какъв начин ще ни бъде гарантирано, защото все пак вие сте най-висшия орган, гарантирането на работните заплати.  Ще бъде  ли  гарантирано осигуряването на средства при предстоящото преструктуриране  ,ще се запази заетостта и сигурността на работните места.Ще бъдат ли отделени средства за предпазването от вредното въздействие на водите вмененна дейност от страна на държавата, което е услуга от общонационален характер,  а се изпълнява за сметка на търговското дружество. Имаме решение на Отрасловия съвет, където ние предложихме – след като е публична държавна собственост, след като се стопанисва от Министерство на земеделието, така е разписано в закона, не може ли тези суми, които са за електроенергия да бъдат платени от Министерство на земеделието? Виждам в анализа, че са 800 хиляди. Нашето решение беше това. Не говорим тук за милиони, говорим за 800 хиляди, поне таксата на електроенергията да бъде платена! Това е публична държавна собственост, „Напоителни системи“ не е собственик. Благодаря.


Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности