След 60 дни колективни преговори днес подписахме БКТД и Споразумение в БАБХ за периода 2022-2024 г.

В новия БКТД и Споразумение надградихме и постигнахме:
1. Увеличен "нощен труд" и "труд на разположение";
2. Увеличение на допълнителните възнаграждения за научна степен и по -висока лична квалификация;

Продължи..

Днес завършихме преговорите по актуализацията на заплатите в ССА.

Въпреки напрегнатите дни и седмици и благодарение на взаимното ни уважение и добър тон Синдикатите и Ръководството на Академията проведохме конструктивен диалог и  се споразумяхме за основните трудови възнаграждения по категории персонал в Академията.

Продължи..

След приемането на актуализацията на Бюджет 2022 и липсата на увеличение на заплатите в трите важни агенции – БАБХ, ИАБГ и ИАБГ в него,

Браншовите синдикати в Агенцията по безопасност по храните от ФНСЗ-КНСБ и КТ „Подкрепа” обявиха своята протестна готовност и събират подписка с едно искане:

Продължи..

ЗЕДНО ЗА БЪЛГАРСКАТА АГРАРНА НАУКА  И СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ.

СИНДИКАТИТЕ ИСКАТ ДОСТОЙНИ ЗАПЛАТИ ЗА УЧЕНИ, СПЕЦИАЛИСТИ И РАБОТНИЦИ В ССА

На 27.06.2022 г., понеделник, от 08:30 часа сме отново на синдикалната протестна палатка  на КНСБ в градинката между СУ и Народното събрание.

Продължи..

Уважаеми колеги, 

Последните седмици отново са натоварени с много напрежение и важни решения за работещите хора на България.
Нашата федерация ФНСЗ заедно с КНСБ неотстъпно следваме най-важната ни цел - увеличение на заплатите на работещите хора в България и по-специално в системата на Министерство на земеделието. 

Продължи..

В изпълнение на Меморандума за общи действия от 11.05.2022г.  работещите в Селскостопанската академия, заедно с национално представените синдикати ФНСЗ при КНСБ и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ излизат със своя Официална позиция срещу подценяване ролята на ССА и аграрната наука в бюджетната политика на Р България и неравенствата в трудовите възнаграждения между ССА, БАН и ВУЗ.

Продължи..

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности