В духа на добрия социален диалог бе подписан новият БКТД за работниците в "Напоителни системи" ЕАД със срок две години. След неколкократни срещи на браншовия синдикален съвет и работодателя бяха постигнати следните договорености в полза на работещите:

Продължи..

В заключителната фаза по изпълнението на проект E.A.T.S (Овластяване на агро-хранителната верига чрез социален диалог) днес се реализира последната работна среща на партньорите от 16 европейски синдикални федерации и организации. Домакини на събитието са ФНСЗ, България заедно с АгроСиндикат от Република Северна Македония.

Продължи..

Експерти на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) ще участват на 24 и 25 април 2024 г. в организирани от Европейския орган по труда (ЕОТ) информационни сесии в България, насочени към български сезонни работници в селското стопанство във Франция.

Продължи..

Само три месеца след стартирането на процедура по колективно договаряне в ДФ "Земеделие" и вече е факт първото споразумение за работещите по служебни правоотношения за срок от 2 години. Това е голямо постижение, резултат от упорит труд, систематичен подход, редица правни консултации и най-вече ясно разбиране на социалния диалог и синдикализма.

Продължи..

Подписан е новият колективен трудов договор между работодателя и синдикалната организация на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към ФНСЗ за периода от Февруари 2024 г. до Февруари 2025 г.

Продължи..

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности