Новини

Остават по-малко от три седмици до провеждането на изборите ДВЕ в ЕДНО – за националния и Европейския парламент.

Българското законодателство зависи пряко от европейския законодателен процес.

Read more ...

Личните срещи със синдикалните колективи винаги са били важна част от дейността на ФНСЗ

Ракетострелците настояват за 30% увеличение на заплатите в Бюджет 2025

Read more ...

В заключителната фаза по изпълнението на проект E.A.T.S (Овластяване на агро-хранителната верига чрез социален диалог) днес се реализира последната работна среща на партньорите от 16 европейски синдикални федерации и организации. Домакини на събитието са ФНСЗ, България заедно с АгроСиндикат от Република Северна Македония.

Read more ...

В края на 2023г. към голямото семейство на ФНСЗ се присъединиха 24 синдикални организации от Държавен Фонд "Земеделие". На 10.01.2024г. по настояване на ФНСЗ и КНСБ бе внесен проект на Споразумение бе проведена работна среща за започване на преговори между синдикатите и ръководството на ДФЗ.

Read more ...

За две години на активен диалог и постоянен синдикален натиск постигнахме близо 14 млн. лв. повече трансфер в бюджета на Академията, 20% увеличение на заплатите и върнахме разговора за достойното място на аграрната наука в българското общество!

Read more ...

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности