Финансово-контролна комисия на ФНСЗ е орган за организационен и финансов контрол на финансовата дейност на Федерацията и нейните структури.

ФИНАНСОВО-КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА ФНСЗ, избрана на XX Редовен Конгрес на ФНСЗ

 


"Екипна работа и постоянство"
Мая Борисова Ценова
Председател

БАБХ (ОДБХ- Враца)

ОДБХ
гр. Враца
ул. „Илинден” №1
Моб.: 0882569696
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Професионалните ми интереси са изцяло в областта на “Човешките ресурси”
- разработване и предлагане на решения, свързани с управление на човешките ресурси;
- набирането и подбора на персонала;
- оценяване на изпълнението на служителите;
- заплащането на труда;
- обучението на персонала;
- ЗПКОНПИ и защита на лични данни
Като синдикалист интересите ми са насочени към по-добри условия на труд и по-висок стандарт на живот на синдикалните членове.


"Зелена планета и сигурно справедливо общество."
Мария Иванова Събева
Член на ФКК


Бранш Селскостопанска академия
Опит в синдикализма над 10 години


гр. Садово, обл. Пловдив
ул. Дружба 2
Моб.: 0899 252 835
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Професионални интереси - Да съхраним растителното разнообразие на България
Синдикални интереси - Достойно заплащане; Колективно договаряне; Устойчиво производство; Защита на местни, географски търговски марки и традиционни продукти; Солидарност

  Мариана Димитрова Петрова
Член на ФКК


Моб.: 0888 889 747
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности