Проект „Насърчаване на социалния диалог в Сектор Земеделие в новите страни-членки за развиване на секторни социални схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в земеделието”

Събития Материали

Работещите в сектор „Земеделие” страдат от дефицит на социалноосигурителни права. Осигуряващите се земеделски производители в България са едва 16,9% от всички самоосигуряващите се у нас и само 1,23% от общия брой осигурени лица.

Read more ...

 • IMG_0009
 • IMG_0017
 • IMG_0022
 • IMG_0026
 • IMG_0033
 • IMG_0036
 • IMG_0047
 • IMG_0055

Събитието се проведе в периода 26-28 май 2014г. в Любляна и бе домакинствана от партньорската организация KZI - Словенския синдикат на работещите в земеделието и хранително вкусовата промишленост.

Read more ...

 • IMG_00001
 • IMG_0001
 • IMG_0006
 • IMG_0013
 • IMG_0019
 • IMG_0024
 • IMG_0027

Събитието се състоя в периода 12-14 май 2014г. в хотел Ramada Majestic, гр.  Букурещ, Румъния.
В работната среща участваха синдикалисти и работодатели в земеделието от Румъния, България, Чехия, Словакия и Германия, както и експерти от изпълнителната власт. Държавният секретар на румънското министерство на земеделието Даниел Ботаною приветства участниците в срещата, като подчерта важността на темата и дискусията, в която ключовите партньори могат да очертаят полезни мерки за решаване на болезнени проблеми в земеделието.

Read more ...
Page 1 of 2

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности