Устав на ФНСЗ

Приет на ХІІ конгрес на ФНСЗ, състоял се на 5 април 1990 г., изменен и допълнен на ХІІІ извънреден конгрес на 17 и 18 април 1992 г., на ХІV конгрес на 16 и 17 септември 1993г., на ХV конгрес на 2 и 3 октомври 1997 г., ХVІ конгрес на 11 декември 2001 г., ХVІІ конгрес на 7.12.2006 г. ХVІІІ конгрес на 7.12.2011г., XIX конгрес 7.12.2016г., XX конгрес 5 април 2022г.

Изтеглете Устав на ФНСЗ като PDF

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности