ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти.

Обща цел:
Укрепване на отрасловия социален диалог в сектор Земеделие и ролята на ФНСЗ като ключов играч в процеса на социален и граждански диалог в България за ефективно решаване на обществени въпроси в условия на икономическа криза.

Специфични цели:
1. Повишаване капацитета на синдикалния актив за пълноценно участие в процеса на социалния диалог в отрасъл Земеделие.
2 .Актуализиране и разширяване на знанията по ключови теми и усъвършенстване на гъвкавите умения на синдикалния актив:

 • Социален диалог и колективно трудово договаряне – европейско законодателство и българското му приложение. Безопасни и здравословни условия на труд – Отраслово споразумение на европейско ниво и българския му прочит;
 • Социалното осигуряване в отрасъл Земеделие. Пенсионни системи в земеделието;
 • Обща сескостопанска политика на ЕС-27 2013-2020;
 • Евроинтеграцията в системата на НВМС;
 • Законът за научните степени и звания – отражения в КТД;
 • Оперативна програма Развитие на селските райони – мястото на синдиката в реализирането и;
 • Разработване на проекти по финансиращи програми;
 • Комуникационни и презентационни умения в процеса на преговори и договаряне.

3 .Повлияване процеса на вземане на решения относно прилагане на политики в отрасъла. Извеждане на обратната връзка като важен инструмент в прилагането на политики.

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Subcategories

В съответствие с приетите на 18-я Конгрес на ФНСЗ програмни документи и очертаните приоритетни области за работа през 5-годишния период Федерацията  работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти.

Годишната програма за обучение се структурира ежегодно в консултации с браншовите организации, партньорите на ФНСЗ на национално и европейско ниво и проучване на потребностите на участниците.

Обща цел:
Укрепване на отрасловия социален диалог в сектор Земеделие и засилване ролята на ФНСЗ като ключов играч в процеса на социален и граждански диалог в България за ефективно решаване на обществени въпроси в условия на икономическа криза.

Специфични цели:
1. Повишаване капацитета на синдикалния актив за пълноценно участие в процеса на социалния диалог в отрасъл Земеделие.
2. Актуализиране и разширяване на знанията по ключови теми в индустриалните отношения, както и усъвършенстване на гъвкавите умения на синдикалния актив в областта на:

 • Социален диалог и колективно трудово договаряне
 • Безопасни и здравословни условия на труд
 • Социално осигуряване
 • Професионално обучение, квалификация и преквалификация
 • Организационно укрепване и синдикализация
 • Общата селскостопанска политика на 2014-2020
 • Комуникационни и презентационни умения в процеса на преговори и договаряне.
 • Разработване на проекти по финансиращи програми
 • Джендър въпроси и младежка политика
 • Корпоративна социална отговорност в земеделието
 • Опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие и пр.

3. Повлияване процеса на вземане на решения относно прилагане на политики в отрасъла. Извеждане на обратната връзка като важен инструмент в прилагането на политики.
4. Развиване на капацитета и авторитета на ФНСЗ в международното и европейското синдикално партньорство за укрепване на международната синдикална солидарност .
5. Ярка и последователна медийна политика за популяризиране на дейността на Федерацията и засилване информираността на заинтересованите страни.  

Индикативната работна програма на ФНСЗ за 2013 г. може да видите тук.

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности