Жените в земеделието и селските райони на България да станат по-видими в обществения и икономически живот на районите!

Светла Василева, председател на ФНСЗ: Аз съм за коопериране в земеделието и синдикализирани, силни селски райони.

Госпожо Василева, вие не пропускате случай да отбележите, че най- голяма социална и житейска цена от времето на прехода са платили жените в земеделието.

С. В.: Да, разбира се, голяма част от жените след 1992 година поеха грижата за оцеляването на цялото семейство. Това е времето на ликвидационния процес на селското стопанство. За съжаление това е периодът на разрухата на отрасъла и за него си спомням с много болка...

Read more ...

Социалният диалог е  ключът за решаването на проблемите

Валентина Васильонова е заместник-председател на ФНСЗ, втори мандат. Тя е и вицепрезидент на сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни и туризъм, EFFAT.

Read more ...

Интервю с Маргарита  Янчева, Председател на Браншовия синдикален съвет “Напоителни системи” на ФНСЗ

Всеки трябва да отстоява своите принципи, независимо по какъв начин и каква цена плаща за това. Не можем да допуснем заради бездействието на държавата, работниците да финансират със заплатите си функционирането на Напоителни системи

Маргарита Янчева е председател  на Синдикалния съвет към КНСБ съм от 1992г. Гл. експерт по икономически програми и странична дейност в Централно Управление на “Напоителни системи” ЕАД. Тя е завършила ВИИ “К. Маркс”, сега УНСС, специалност “Управление и планиране на народното стопанство”.

Read more ...

{gallery count=1  height=200 width=290 counter=0 links=0 alignment=center orientation=horizontal}pics/new0069{/gallery}

Атанаска Тачева е лаборант в Института по растителни и генетични ресурси в Садово. Трудовия и път в Института продължава вече 40 толкова членство в КНСБ- ФНСЗ). Тя е завършила Техникума по индустриална химия в Димитровград и през всичките тези години е ценен и уважаван сътрудник на научните работници в Института на изследователското поприще.  Редом с трудовите си задължения тя е и активен синдикалист и общественик. На 22 март т.г. г-жа Тачева навърши 60 години. Честито!.

Read more ...

 

Йорданка Димитрова: Имаме богат социален и културен живот.
Кооперацията подпомага младоженци, новородени, купуват театрални постановки, но отдава и последна почит на хората в последния им земен път

Интервюто взе Светлана ТРИФОНОВСКА

Йорданка Димитрова е председател на Синдикалната организация от ФНСЗ в кооперация“ Нива 93“ в с. Проф. Иширково. Тя е член на Управителния съвет на кооперацията, председател е на фонд “Пари“ и социалната комисия в организацията.

Read more ...

Федерацията на синдикатите от земеделието, като активен участник в европейското и българското синдикално движение от години работи за постигане на всеобхватна и ефективна защита на жените, работещи в земеделието, за развиване на солидарност и отстояване на права.

Read more ...

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности