Управителен съвет

Последователност, дипломатичност и добър тон - това ме е водило в годините на трудности и успехи. Синдикализмът е част от моя живот.

Човешките взаимоотношения са непреходни - те са приоритет в синдикалната дейност. Много любов, човешка отзивчивост и морална сила са нужни, за да живее човек с проблемите и грижите на хората, за да може да устояваш, да не се отказваш и да защитаваш интересите им.

Светла Драганова Василева
Председател на ФНСЗ от 2001г.

1606 София
ул."Владайска" № 29
Тел.: 02 952 15 40
Моб.: 0899 104 080
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Представлява и защитава интересите на синдикалните членове от отрасъл «Земеделие», членуващи във ФНСЗ – 6000, обединени в 131 синдикални организации.

Валентина Живкова Васильонова
Зам. Председател на ФНСЗ

1606 София
ул."Владайска" № 29
Тел.: 02 952 15 40
Моб.: 0899 104 080
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
facebook: Valentina Vasilyonova

Завършила съм инженерство във ВХТИ-София и десет години по-късно Европейска публична администрация в СУ "Климент Охридски". Работя в системата на КНСБ от 2001 година. От 2007 година съм избрана за Заместник председател на ФНСЗ. Работата в неправителствения сектор и особено в синдикатите е ежедневен опит да примириш непримиримото. Вярвам, че обществената справедливост се постига с колективни усилия и отворено мислене. Синдикализмът има бъдеще ако успеем да отговорим на въпросите и очакванията на младите работещи. Личният ангажимент във всяка задача е моето кредо в работата ми. Искам да има силна Федерация на синдикатите от земеделието с ясно лице, защото в нея има интересни и креативни хора с гражданска позиция. От 2009 г съм избрана за вицепрезидент на ЕФФАТ, което е чест и признание за авторитета на Федерацията. Участвам и представлявам Федерацията в европейския секторен социален диалог и винаги заявявам българската позиция на нашата Федерация.


Прави всичко с мисъл за хората ..
"Направи добро и затова прави каквото трябва,/ в рамките на закона/ - пък да става каквото ще…"

Елена Колева
Председател на БСС към ССА

9303 Добрич
Тел. : 058/653 223
Моб.: 0895 575 499
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Със синдикална дейност се занимавам в Добруджански земеделски институт-Генерал Тошево още от 1994 г. Отначало като секретар на СО, вече втори мандат и Председател на СО в института.
На последния 19 конгрес на ФНСЗ ми беше гласувано доверие от страна на колегите от Селскостопанска академия и ме избраха за Председател на БСС към СА. Дори само със зрънце да се подобри живота на хората – това е смисъла на моята обществена и синдикална работа.
Професионални – Работа по научни проекти в Добруджански земеделски институт-Генерал Тошево.
Моята синдикална цел е проста - съвместно с ръководството на ФНСЗ/КНСБ искам да подобрим социалния диалог с ръководителите на МЗХ и ССА, за да се повишат трудовите възнаграждения на работещите в СА.


" Всеки синдикалист се нуждае от добра дума и защита."
Антоанета Янчева
Зам. председател на БСС към Селскостопанска академия

2230 Костинброд
Тел. : 0721/68952
Моб.: 0878 651 126
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Професионалните ми интерес са в областта на физиологията и екологията на селскостопанските животни. Като синдикалист се интересувам от равнопоставеност на половете при заплащането в сферата на науката.


"Вярвам в откровеността, честността и съпричастността на хората при решаването на проблемите."
Дора Донкова
Председател на СО при Опитна станция по земеделие в Търговище

7700 Търговище
ул."Кюстенджа" № 91
Моб. : 0878 988 488
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Завършила съм висшето си образование във ВСИ "Васил Коларов" град Пловдив. Интересите ми в професионален план са в областта на растениевъдството- агротехниката и технологиите за отглеждане на полски култури.
Работя в Опитна станция по земеделие гр. Търговище от 1998г., а от 2000г. съм председател съм на Синдикалната организация . Доверието, което са ми гласували колегите, ме прави отговорна и изключително задължена да отстоявам техните права.
Вярвам в откровеността, честността и съпричастността на хората при решаването на проблемите. Като синдикалист смятам, че всеки човек заслужава уважение и достойно оценен труд.

Живко Накев
Председател на СО на КНСБ при Земеделски институт в гр. Шумен.

9700 Шумен
бул."Симеон Велики" № 3 Земеделски институт
Моб. : 0884 062 755
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Професионалните ми интереси, са в областта на животновъдството-генетика, селекция, качество на получената продукция.


"Може да се пречупим, но няма да се огънем."
Емил Славев
председател на БСС към БАБХ

1527 София
бул."Ген.Данаил Николаев" №7
Моб. : 0878 954 994
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Професионално се занимавам със заразни болести по селскостопанските животни. В кръга на синдикалните ми задължения се занимавам със служебните и трудовите правоотношения и последиците за нашите работещи.


"Никога не се предавай!"
Мария Иванова Карапанчева
Председател на СО на НДНИВМИ в БАБХ

Моб. : 0899 153 563
0879 887 001
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Родена съм на 15 февруари. От 2002 година съм председател на СО на КНСБ при НДНИВМИ към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Зам.председател на БСС при БАБХ.
Представлявам научните работници в системата на БАБХ.
Главен експерт в областта на информационните технологии. Интересите ми са в областта на научната литература и научно-популярни книги.
В личен и професионален план се зареждам емоционално с хубава музика и гледане на старите филми (български и руски).


"Който иска, намира начин, който не иска – търси оправдание."
Димитър Иванов
Председател на СО при ОДБХ – София област в БАБХ

2230 Костинброд
ул. "Ломско шосе" №22
Моб. : 0882 469 261
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

От 1,3 години съм председател на синдикалната организация в ОДБХ София – област.
При последната вълна на съкращения в системата на БАБХ през 2015г. председателят на синдикалната организация в нашата служба (тогава имаше само организация на КТ "Подкрепа") успя да "извоюва" 22,5% съкращения в ОДБХ – София област, при положение, че в другите областни дирекции в страната този процент беше под 10%! Как да не ти се наложи да се занимаваш със синдикална дейност?
Професионално се интересува от непрофесионалните методи за производство на различни храни.
Тъй като представлявам и защитавам синдикалните интереси на синдикалните членове в СО, като синдикалист се занимавам с максимално подобряване на условията на труд и с въпроса за заплащането – "като на война – с всички позволени и непозволени средства."
В редките случаи на свободно време си позволявам и някои лични интереси в екстремните спортове (ски, каякинг) и планинския туризъм.

Маргарита Кирилова Янчева
Председател на БСС Напоителни системи

1618 София
бул."Цар Борис-ІІІ" № 136 "Напоителни системи" ЕАД
Тел. : 02/ 9555414
Моб. : 0892 239 402
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Специалист "Собственост, стопанисване и наеми" в Централно управление на НС ЕАД. Възпитаничка съм на ВИИ "Карл Маркс" (сега УНСС) занимава се с икономически, а сега и с правни въпроси в предприятието. В системата на Напоителни системи работя от 1976 г., а от 1991 г. се занимавам активно със синдикална дейност. Новите предизвикателства на нашия преход ме мотивираха да се включа активно в синдикалния живот. Моята цел винаги е била да работя така, че синдикалната организация да се превърне не само в авторитетна и уважавана структура но и фактор, с който Работодателят не може да не се съобразява. От 1992 г съм председател на Браншовия синдикален съвет. Основна позиция и характерна черта за нашата синдикална организация е, че по пътя на диалога трябва да се решават проблемите, и в повечето случаи и синдикати и работодатели са от едната страна на масата. С екип от интелигентни и добри професионалисти синдикални председатели да работим не в модни залитания /каквито бяха стачките на онзи етап, респ. смяната на ръководители на всяка цена и създаване на фалшив имидж пред работниците/, а за създаване на наш стил, като реално преценим всички обстоятелства и насочим усилията си за постигане на най- доброто за работещите в системата. С тази политика от тогава до сега, независимо от намаляващия числен състав, членовете на ФНСЗ-КНСБ са над 60% от работещите в Дружеството.


"Страхът не е решение, нито е по-силен от нас."
Емил Георгиев
Представител на БСС "Напоителни системи"

2600 Дупница
ул. "Св.Иван Рилски" №20
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16 години членувам в СО към ФНСЗ - КНСБ, а от 3 години съм председател на синдикалната организация при ФНСЗ.
От 2015 година съм председател на Стачния комитет на ФНСЗ.
Интересите ми в професионален план са в областта на хидромелиоративните системи и съоръжения.
Като синдикалист моята работа е да се боря за защита на трудовите и социалните права на членовете на СО.


"Бъди промяната, която искаш да видиш!"
Емилия Димова
Председател на СО на КНСБ при "Напоителни системи"ЕАД клон Тополница

4400 Пазарджик
Тел. : 034/404 031/32
Моб. : 0897 928 335
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Интересите ми в професионален план са свързани с успешно планиране на избора на професия, кариерата и кариерното развитие. Осъзната необходимост от свобода на действие за постигане на поставената цел за успешна професионална реализация.
Като синдикалист моите интереси са да работя за защита на интересите на наемния труд преди всичко с мирни средства, в равнопоставен диалог, добронамереност и с готовност за компромиси в името на общите интереси. Нашият подход е използването на законови средства за натиск при разрешаване на конфликти. Постигане и поддържане на социален мир в предприятието чрез синдикалното представителство е моя цел.


"Човекът е ценност, която трудно се създава и с нищо не може да се замени."
Евгений Иванов
Председател на БСС при ИАБГ

4000 Пловдив
ул. "Богомил" №31, ет.1
Тел. : 032/637 445
Моб. : 0884 701 041
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Председател на БСС при ИАБГ от 1 година. Синдикален председател от 11 години. Началник отдел "Техническа дейност" в РДБГ - Пловдив.
Интересите ми в професионален план са в теоретично и практическо овладяване на работата с различна техника и материали.
Като синдикалист усилията ми са насочени за постигане на по-справедливи взаимоотношения на всички нива в системата ни.


Моето мото в работата ми на синдикалист:
Винаги давай 100% от себе си, във всяко свое начинание.
Христина Стаменова Велкова
Председател на БСС при ИАБГ

РД "Борба с градушките"
с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
Тел.: 0915/98606
Моб.: 0884/047219
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Синдикален председател в РДБГ Враца облат съм от 2015г. Председател на БСС при  ИАБГ от 1 година.
В момента съм главен експерт в ИАБГ Враца област. Доверието, което са ми гласували колегите, ме прави отговорна и задължена да отстоявам техните права.

 


Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности