Програма - дневен ред

Проектодокументи: Регламент за провеждане на Конгреса и Програма за следващия мандат и резолюции

Отчетен доклад на УС на ФНСЗ

Решения на 19-конгрес на ФНСЗ

Програма на ФНСЗ -визия за бъдещето на ФНСЗ след XIX редовен конгрес до 2021г.


XIX Конгрес на Федерацията на независимите синдикати от земеделието преизбра Светла Василева и Валентина Васильонова за председател и заместник председател на Федерацията

Продължи...

 

Page 1 of 2

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности