Новини

Личните срещи със синдикалните колективи винаги са били важна част от дейността на ФНСЗ

Ракетострелците настояват за 30% увеличение на заплатите в Бюджет 2025

Read more ...

В духа на добрия социален диалог бе подписан новият БКТД за работниците в "Напоителни системи" ЕАД със срок две години. След неколкократни срещи на браншовия синдикален съвет и работодателя бяха постигнати следните договорености в полза на работещите:

Read more ...

В заключителната фаза по изпълнението на проект E.A.T.S (Овластяване на агро-хранителната верига чрез социален диалог) днес се реализира последната работна среща на партньорите от 16 европейски синдикални федерации и организации. Домакини на събитието са ФНСЗ, България заедно с АгроСиндикат от Република Северна Македония.

Read more ...

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности