Новият проект на бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2012г. не отразява реалните потребности на ведомството, така че средствата да са достатъчни за изпълнение на поставените държавни задачи. Намалението на бюджета на МЗХ за 2012 г. с 13 милиона лева, в т. ч. с 2 336 000 лева за заплати и други възнаграждения, отново ще генерира много проблеми и трудности, съпътстващи и изминаващата година,  както и социално напрежение, породено от ограничени средства за работни заплати, издръжка, капиталови разходи, забавяне на структурни реформи, липса на средства за изплащане на обезщетения при пенсиониране и съкращения, неспазване на законодателни разпоредби.

Read more ...

{gallery count=1  height=200 width=290 counter=0 links=0 alignment=center orientation=horizontal}pics/new0036{/gallery}

Земеделието в контекста на Европа 2020 - реалности и възможности за България - Да поставим работещите в земеделието в центъра на Общата селскостопанска политика!
Участниците в Годишната асамблея на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, 
Като направихме преглед на постигнатото и социалните последици за работещите в отрасъла в контекста на проведената административна реформа в структурата на МЗХ и отрасъла,
Като обсъдихме проблемите на работещите в конкретните браншове и анализираха изводите от проведените браншови дискусии,
Като се запознахме с хода на обсъжданията относно ОСП след 2013 г. и като вземат пред вид Декларацията на ЕФФАТ от Дубровник 2011 за необходимост от повече внимание върху работещите в сектора и включването им в ОСП, 
Като взехме пред вид, че правото на синдикално сдружаване е едно от най-важните условия за изграждане на гражданското общество и има стратегически принос за сигурността на работните места и заетостта,

Read more ...

Декларация от участниците в регионалната среща на синдикатите от земеделието от България, Македония, Румъния и Сърбия

Участниците в регионалната работна среща на синдикатите от земеделието от страните от Югоизточна Европа,  Като взехме пред вид, че правото на синдикално сдружаване е едно от най-важните условия за изграждане на гражданското общество; Като се опираме на факта, че индустриалните отношения и социалния диалог са регламентирани в Договора на Европейския съюз и неотменна част от Европейският социален модел,

Read more ...

Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ, България и AGROSTAR – федерация на синдикатите от земеделието в Румъния категорично се обявяват против мерките, които двете страни Нидерландия и Швейцария предприеха за ограничаване достъпа на работници от България и Румъния до трудовите си пазари. Тези правителствени решения нарушават една от основните свободи, които Европейската общност трябва да гарантира, а именно „Свободното движение на хора”. Федерациите от сектор Земеделие в България и Румъния застават твърдо срещу неоснователната дискриминация на български и румънски работници на общия европейски трудов пазар! Ограниченото наемане на българи и румънци като сезонни работници за прибиране на реколтата в Холандия, предвидено да влезе в сила от 1 юли 2011 г. застрашава Европейския социален модел, социално-икономическия растеж и вреди на процеса на интеграция в Европейския съюз.

Read more ...

Проектът на предложения закон не е разглеждан в ОСТС към МЗХ, а това е необходимо тъй като вносител на Проекто закона е МЗХ и е в нарушение на чл.3 ал.2 от КТ.

Read more ...

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности