Комисия Земеделие - Народно събрание - 10.07.2013 г.

Изслушване на информация от МЗХ за състоянието и проблемите на селскостопанската наука

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА: Добър ден! За протокола, Светла Василева, председател на Федерация на независимите синдикати от земеделието. 
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми народни представители, дами и господа, аз благодаря за възможността да взема отношение  по изключително важните проблеми, които се разискват  тук - за състоянието и проблемите на аграрната наука, която ние наблюдаваме, участваме и работим заедно с нашите синдикални членове повече от 13-14 години.

Тези въпроси, които вие сега засегнахте за кадрова политика, численост и работни заплати – ние такъв материал като федерация бяхме представили  на  Кръглата  маса, когато дойде предното правителство  и се заговори отново за реформа. И много добре бяхме обяснили по какъв начин е спаднала и числеността, и намалението на работната заплата, и нежеланието на младите хора да работят в аграрната наука и най-вече за изключително големия брой учени, които преминаха в частни фирми. Защо? Ние обяснихме. Предполагам, че доста от хората, които са тук знаят за негативното отношение към аграрната наука, за която винаги ме е боляло, не от вчера. За съжаление то е почти през всички години на прехода. Истина е, че никой от научния потенциал не участваше нито в преговорния процес, когато влизахме в Европейския съюз, нито в предприсъединителен, дори и 2007-2013 година много малко хора бяха привлечени да участват, едва в следващия програмен период 2014-2020 вече има по-голяма възможност и покана за участие. 
Няма смисъл повече да разискваме бюджета, той е ясен, ние сме присъствали, с вашето съгласие разбира се, за участие в комисията когато се разисква бюджета на Министерство на земеделието, но трябва да ви кажа, че тези две-три години откакто присъстваме и когато се приема бюджета на Министерство на земеделието и храните за съжаление тук само няколко човека настояват и това са господин Пенко Атанасов, господин Панчев, може да пропусна някой, но това само няколко човека, които настояват да се разгледа и да се даде по-голяма възможност и повече средства на Селскостопанска академия. Искам да споделя, че не е само причината, че бюджета на министерството е изключително рестриктивен в последните години.Все повече се убеждавам  в това от анализите, които сега се правят.Да бюджетът на МЗХ е ограничен , но за съжаление  той не е и  добре структуриран. Не може да разпределиш един бюджет с  приоритетното перо фонд „Работна заплата” като гарантираш работните заплати само за осем месеца,  а не за цялата година .Със същите недостатъчни финансови средства обаче  вдигаш заплатите на определени позиции в самото министерство, след като знаеш, че имаш недостиг и  четири структури в Министерство на земеделието няма да си получат заплатите до края на годината! Аз не знам това как точно да го определя- безочие ,безотговорност…Отново настояваме за увеличение на работните заплати с 10 % ,вече четвърта година заплатите не са променяни.В звената на ССА има експерти  с магистърска степен с езикова подготовка  със заплата от 380 лв.- срам за науката в България.  За бюджета няма повече да говоря,защото  нашите  искания  вече месеци наред са поставяни на всички нива.

 

Има и други проблеми за които сме настоявали  в последните години и досега трябваше да има резултат , но за съжаление все още не е постигнат.
Единият проблем  е генофонда, за който няма осигурено целево  финансиране, който не е само в институтите, но и в държавните предприятия.  В преобразуваните  държавни предприятия към ССА  от работещи  83 научни сътрудника,сега вече едва ли има и 41 от тях.Няма заседание на Отраслови съвет, тук е господин Здравчев от „Подкрепа”, който  ще ме подкрепи ,  няма заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в Министерство на земеделието, на което да не сме поставили въпросите за финансово състояние на Академията , преструктуриране, политики, е, не може за един научен сътрудник в института да има осигурена  заплата, а за другия научен сътрудник в държавното предприятие за него няма осигурено финансиране, той да не е по лош. Това не може да продължава повече  така. Напуснаха тези хора, поне 50 % от тях, едни се пенсионираха, други напуснаха. Като не получаваш заплата, като си по няколко месеца в неплатен отпуск, какво да правиш, нали по някакъв начин трябва да оцеляваш!? И затова няколко пъти ние настоявахме да се направи среща с животновъдите, ето вчера в  Консултативният съвет по животновъдство като чуха участниците  за Катарския фонд и веднага се настроиха – защо ще се дават тези пари в научните институти, а няма да бъдат в животновъдните ферми.  Затова е необходимо да направим една среща да чуем информация за този генофонд, кой го съхранява, кой го поддържа, да не кажа пък кой го е създал, нали, кой въобще мисли за повишаване на генетичния ресурс? Може ли един дребен фермер да  прави това да повишава генетичен ресурс? Кой осигурява разплода на тези патентовани породи? Ами те са няколко института, няколко държавни предприятия и ние сме ги оставили на самоиздръжка. За държавния поземлен фонд -например за  Царев брод аз нося няколко пъти едни молби да се предоставят свободни парцели от държавния поземлен фонд , стана две години – не сме ги осигурили. Хората казват – не искаме пари, дайте ни от държавния поземлен фонд земя,за да можем да изхранваме животните.. Дават справка от Областната земеделска служба, ето, това са свободните парцели, дайте ни ги, ние ще поддържаме този генофонд. Заявиха пред мен , че ако това не се направи в най-скоро време ще стане публичен скандал както в Костинброд с конете. Така че това са неща, които аз ви ги предлагам, знам че вие с вълшебна пръчка няма да направите кой знае какво, няма да се налеят веднага средства, знам, че ще направят всичко възможно  и екипа на министерството да  преразпредели бюджета така че  да не останат хората без заплати.Наложително е  да се направи тази среща с  животновъди, за да разберат че научния потенциал е необходим за поддържане на генофонда, няма откъде да си купят разплод по-нататък, ако няма кой да извършва тази селекция. Няма нужда да се убеждаваме в тези неща. И с Държавния поземлен фонд каквото може да се направи много, много бързо.  За генофонда поддържан от ССА не зная  да има разпределени средства  във финансовата рамка, която се разглежда за животновъдите в България освен по националните  схеми.  Имаше подготвено  предложение на този екип на Селскостопанска академия за 2,5 млн. за държавните предприятия. Ще се прави ли нотификация, няма ли да се прави, те извършват услуга в обществен интерес. Едно по едно си заминават  държавните предприятия, а заедно  с тях си отиват и генофонда  и хората който го  поддържат. Това са изключително сериозни неща. Много може да говорим, но спирам до тук и моля за вашето съдействие за една такава среща, най-вече с всички животновъди, колко са легитимни и колко не са легитимни е друг въпрос, асоциации и съюзи, но те трябва да чуят, че е необходим този научен потенциал и този генофонд, иначе те едва ли сами могат да се справят. Благодаря.


Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности