Комисия Земеделие - Народно събрание - 06.11.2013 г.

Обсъждане  на Законопроекта  за Държавният бюджет за 2014  отрасъл „селско и горско стопанство”

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА: За протокола – Светла Василева, председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, КНСБ.

 

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители, дами и господа, подкрепям всичко казано до тук от земеделски производители и животновъди, естествено това са техните искания, и  аз търпеливо ги изслушах. Но сега  ще взема отношение за хората, които обслужват  земеделски производители.Защото за тях вече четвърта-пета година  всички ние не успяхме да отделим  поне един лев увеличение върху работните им заплати. Да, вие казахте, че  тези хора  изпълняват държавна политика, държавата им е вменила задълженията - да защитават от вредно въздействие на водите, да защитават земеделска продукция, да защитават инфраструктура и население,да осъществяват контрол на продукция и храни , да предпазват от градушки , наводнения , бедствия и аварии ,да заготвят семена ,да съхраняват и повишават генофонда на България , но всички те  стоят със замразени работни заплати вече пета година. И аз не говоря за висшата администрация, зная какво четете по вестниците, говоря за хората, които са изпълнители, експерти, които работят на терен,носят приходи. На всичко отгоре с Постановление № 129  от м.юли 2012 г. на работниците и служителите  по трудово правоотношение от структурите  на МЗХ – второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,  им бяха предоставени права на държавни служители, с което им отнеха и правото на клас и ги оставиха да плащат личните си социални и здравни осигуровки, т.е. когато вземаме, вземаме от всички, но когато даваме започваме избирателно да даваме, така че там съществува изключителен дисбаланс не само в заплащането на труда, но и в работното облекло, и разбира се в социалните и здравните осигуровки. Нашите искания са за най- малко  10 % увеличение на работните заплати, но при този изключително редуциран бюджет на Министерство на земеделието аз не зная как ще стане. Министерство на финансите отново апелира за 10 % съкращение, сигурно има места където е необходимо оптимизиране на числеността на персонала.В качеството ми на защитаващ интересите  най- вече  на изпълнителските кадри , работещи долу на терен   хората  които осъществяват контрола и опазват земеделската продукция,  искам да Ви напомня , че те отдавна работят на санитарния минимум. В тези звена, не зная дали ви е известно, но средната работна заплата е 75 % по-ниска от средната за страната. За тези звена апелирам за увеличение, и извършеното  съкращение при тях няма да доведе до „мечтаната”  за бюджета на държавата икономия.

В програмата на господин Орешарски е записано   за повече държавност. Какво представляват  обаче нашите държавни предприятия? Те са на ръба на оцеляването. Ето, една голяма част от Държавните предприятия в Селскостопанска академия ще бъдат ликвидирани тази година, друга част са в очакване на този процес , но ако действително искаме да ги  запазим тези държавни предприятия където съхраняваме генофонд, нека да го направим. Да, тук редица от земеделските производители казаха,а има и одитен доклад на Европейска комисия и  Вие отново ще отбележите , че няма как да подпомагаме държавни структури. Но е добре да знаем  ,че когато  голямата част от  европейските регламенти и разпоредби са писани, в старите европейски страни тези структури, които са изпълнявали тези дейности те вече са съществували,  а при нас няма как да стане за шест години да има доверие в обществото, да има ефективен резултат веднага от новосъздадените структури. Затова трябва да търсим всякаква възможност за да съхраним това , което е създадено преди десетки години и  е необходимо за отрасъла.

Днес  отново ни говорят, че имало заделени средства за защита от вредното въздействие на водите.  В бюджета никъде не видях да има записана и определена цифра. И миналата година в същата тази комисия ни уверяваха, че за 2013 година за защита от вредното въздействие на водите ще бъдат заделени 13 млн.лв  Да, но те не получиха не 13 млн., 13 стотинки не получиха и това дружество  вече не получава трета година такива средства! Вие говорите за напояване! В бюджета не се отделят средства за защита, а не за ремонт на хидромелиоративни съоръжения! Сигурно има пак в 2013 година, както и в 2012 година по 12 млн. за недовършени обекти, но те са съвсем друго нещо, и  както е известно те се извършват  от хора, които нямат капацитета на хидромелиоративния работник ,а за „Напоителни системи”, за съжаление  от тези средства дори минимума е трудно достъпен.

Накрая отново  апелирам за увеличение на разходния таван на Министерство на земеделието, за увеличение поне на 10 % на работещите във всички структури на МЗХ, и искам да попитам, кой ще поеме ангажимент  ,че в 2014  година,  ще бъдат гарантирани  работните заплати за 12 месеца, защото миналата година с приемането на бюджет 2013 година работните заплати на четири структури бяха гарантирани само до месец август. Сега бих искала да чуя гаранция, че за всички работещи в структурите на Министерство на земеделието  ,че ще бъдат осигурени и ще се получават работни си  заплати за 12 месеца. Също искам да чуя гаранция, че след като мине законовата промяна  в Закона за водите относно  получаване на  средствата от държавния бюджет за предпазване на вредното въздействие  на водите, този бюджет ще отдели наистина 15 млн. лв, защото нищо не е сигурно след като не е записано! Следващата година могат да се случат други неща! Сега  министъра на финансите обещава, но аз не зная какво ще се случи след 6 месеца, след като няма запис в Закона за бюджета на държавата, така че трябва да помислим за тези стратегически дейности, които изпълняват тези хора и защитават и обслужват земеделските производители. Благодаря.


Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности